تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 28 : 14
  • دعای پرفیض ندبه 24 شهریور

  • نمازجمعه 24 شهریور باغستان

  • گزارش تصویری دعای پرفیض ندبه 17 شهریور

  • گزارش تصویری نماز جمعه 17 شهریور شهر باغستان

عباس زندی
عباس زندی
مسئول ستاد

فاطمه عباسی
فاطمه عباسی
معاونت خواهران
حسین شاکری حسین آباد
حسین شاکری حسین آباد
معاونت سیاسی - اجتماعی
کرامت روستا پیرلر
کرامت روستا پیرلر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد غفوری
محمد غفوری
مسئول امور جوانان
جمال الدین کاشانی جم
جمال الدین کاشانی جم
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد شیخی
احمد شیخی
معاونت اداری و پشتیبانی