تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 33 : 3
  • نماز جمعه 26 آبان

  • دعای ندبه 26 آبان

  • نمازجمعه 19 آبانماه برگزار شد

  • مراسم یادبود شهید علیرضا تمدن

عباس زندی
عباس زندی
مسئول ستاد

فاطمه عباسی
فاطمه عباسی
معاونت خواهران
حسین شاکری حسین آباد
حسین شاکری حسین آباد
معاونت سیاسی - اجتماعی
کرامت روستا پیرلر
کرامت روستا پیرلر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد غفوری
محمد غفوری
مسئول امور جوانان
جمال الدین کاشانی جم
جمال الدین کاشانی جم
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد شیخی
احمد شیخی
معاونت اداری و پشتیبانی