تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 35 : 4
  • نماز جمعه 29 دی شهر باغستان

  • دوره های آموزشی تربیت مربی مهد و پیش دبستانی در شهر باغستان

  • پیام تسلیت

  • نمازجمعه 22 دیماه باغستان

عباس زندی
عباس زندی
مسئول ستاد

فاطمه عباسی
فاطمه عباسی
معاونت خواهران
حسین شاکری حسین آباد
حسین شاکری حسین آباد
معاونت سیاسی - اجتماعی
کرامت روستا پیرلر
کرامت روستا پیرلر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد غفوری
محمد غفوری
مسئول امور جوانان
جمال الدین کاشانی جم
جمال الدین کاشانی جم
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد شیخی
احمد شیخی
معاونت اداری و پشتیبانی