تاريخ روز

سه شنبه 1398/2/31 - 20 : 3
  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۲۷-۲-۹۸ آیسک

  • تصاویر نگهداری از کودکان جهت همراهی والدین و حضور آنان در جلسه ضیافت نور

  • برگزاری ضیافت نور، جلسه جزء خوانی قرآن کریم همراه با تفسیر رمضان سال ۹۸

  • دیدار امام جمعه محترم با اعضای جلسه قرآن مسجد موسی ابن جعفر ع آیسک

حسین خیاط
حسین خیاط
مسئول ستاد

جواد بنی اسدی
جواد بنی اسدی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین عرب
حسین عرب
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی عرب
مهدی عرب
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اکرم سادات برومند
اکرم سادات برومند
معاونت خواهران
مرتضی حسن پور
مرتضی حسن پور
مسئول امور جوانان
حسین روحی
حسین روحی
معاونت سیاسی - اجتماعی