تاريخ روز

پنج شنبه 1399/11/2 - 40 : 23
  • تصاویر عزاداری روز عاشورای حسینی-محرم ۱۳۹۹-آیسک

  • خطبه های نماز جمعه ۱۴-۰۶-۱۳۹۹ آیسک

  • توزیع ۲۲۰۰ غذا ی گرم به همت خیران در روستای بغداده بخش آیسک

  • معرفی جناب آقای سلمان عربی به عنوان معاون نهاد و مسئول کارگروه ورزشی

حسین عرب
حسین عرب
مسئول ستاد

جواد بنی اسدی
جواد بنی اسدی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین عرب
حسین عرب
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی عرب
مهدی عرب
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اکرم سادات برومند
اکرم سادات برومند
معاونت خواهران
مرتضی حسن پور
مرتضی حسن پور
مسئول امور جوانان
حسین روحی
حسین روحی
معاونت سیاسی - اجتماعی