تاريخ روز

شنبه 1400/9/13 - 26 : 16
  • خطبه های نماز 29-12-99

  • دیدار با شهردار محترم به مناسبت روز شهردار

  • خطبه های 22 -12-99

  • دیدار با فرماندهی جدید حوزه سیدالشهدا آیسک

حسین عرب
حسین عرب
مسئول ستاد

اکرم سادات برومند
اکرم سادات برومند
معاونت خواهران
ابوذر حسن پور
ابوذر حسن پور
معاونت اداری و پشتیبانی
مجید علمدار
مجید علمدار
معاونت سیاسی - اجتماعی
هادی شاعری
هادی شاعری
مسئول امور جوانان
حسین عربی آیسک
حسین عربی آیسک
معاونت فرهنگی و تبلیغی