تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 28 : 13
  • خطبه های نماز جمعه

  • معرفی کتاب

  • جلسه هفتگی ستاد

  • اطلاعیه دعوت به راهپیمایی

ایوب قاسمی کلاته
ایوب قاسمی کلاته
مسئول ستاد

محمدرضا رونقی
محمدرضا رونقی
مسئول امور جوانان
زهرا پور محمد ولی
زهرا پور محمد ولی
معاونت خواهران
مهدی اکبری زال
مهدی اکبری زال
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین سلیمانی
حسین سلیمانی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد نورانی
محمد نورانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
عزیزالله صمدی
عزیزالله صمدی
معاونت فرهنگی و تیلبغی