تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 49 : 1
  • نمازجمعه اردستان در 24 دی ماه درمسجدموسی بن جعفر(ع)

  • برگزاری مراسم ارتحال آیت االله هاشمی در اردستان

  • مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در اردستان روز پنجشنبه برگزار می شود

  • جلسه ستادنمازجمعه اردستان بمناسبت دهه فجر

رضا شفيعي اردستاني
رضا شفيعي اردستاني
مسئول ستاد
احمد هراتي اردستاني
احمد هراتي اردستاني
مسئول ستاد
عباسعلي محلي اردستاني
عباسعلي محلي اردستاني
مسئول ستاد
سيد منير عقدائي
سيد منير عقدائي
مسئول ستاد
حسن زارعي ادراني
حسن زارعي ادراني
مسئول ستاد
عليرضا عاليشان
عليرضا عاليشان
مسئول ستاد
مصطفی صادقی اردستانی
مصطفی صادقی اردستانی
مسئول ستاد
مصطفی بنائی اردستانی
مصطفی بنائی اردستانی
مسئول ستاد
احمد شکیبا
احمد شکیبا
مسئول ستاد
محمدرضا صدوقی
محمدرضا صدوقی
مسئول ستاد
مرتضی عامری
مرتضی عامری
مسئول ستاد
علی اکبر قاسمی
علی اکبر قاسمی
مسئول ستاد
علی شفیعی
علی شفیعی
مسئول ستاد
مجتبی فدائی اردستانی
مجتبی فدائی اردستانی
مسئول ستاد
سید ولی الله صمیمی
سید ولی الله صمیمی
مسئول ستاد
داود کبریایی زاده
داود کبریایی زاده
مسئول ستاد
علی اکبر نعیمی
علی اکبر نعیمی
مسئول ستاد
محسن قاسمی
محسن قاسمی
مسئول ستاد
ابوالقاسم صادقی
ابوالقاسم صادقی
مسئول ستاد
میثم صابری
میثم صابری
مسئول ستاد
عباسعلی زائری
عباسعلی زائری
مسئول ستاد
مرتضی عسکری
مرتضی عسکری
مسئول ستاد