تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 23 : 19
  • جلسه دوم در رابطه با تشکیل کمیته فرهنگی

  • جلسه در خصوص برگزاری مراسمات اعیادشعبانیه

  • حضور امام جمعه دراولین جلسه اداری شهرستان

  • نمازجمعه 97/124 به امامت حجت الاسلام علوی

حجت الاسلام روح الله موسوی
حجت الاسلام روح الله موسوی
مسئول ستاد

عباسعلی دلام
عباسعلی دلام
معاونت فرهنگی و تیلبغی
جاسم آتش سرد
جاسم آتش سرد
معاونت سیاسی - اجتماعی
عبدالرضا غلامی
عبدالرضا غلامی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سکینه کرمی
سکینه کرمی
معاونت خواهران
علی صحراگرد
علی صحراگرد
مسئول امور جوانان