تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 15 : 6
  • نماز جمعه و راهپیمایی17 آذر

  • نماز جمعه و راهپیمایی17 آذر

  • نماز و خطبه عید قربان در ارد

  • نماز و خطبه عید قربان در ارد

حجت الاسلام روح الله موسوی
حجت الاسلام روح الله موسوی
مسئول ستاد

عباسعلی دلام
عباسعلی دلام
معاونت فرهنگی و تیلبغی
جاسم آتش سرد
جاسم آتش سرد
معاونت سیاسی - اجتماعی
عبدالرضا غلامی
عبدالرضا غلامی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سکینه کرمی
سکینه کرمی
معاونت خواهران