تاريخ روز

سه شنبه 1399/8/6 - 56 : 1
  • بازدیداز‌اکیپ‌تیم‌پزشکی‌جهادی‌مستقر در‌روستای‌انقلاب‌‌‌معاونت‌امور‌جوانان‌ ستاد‌نمازجمعه‌‌وروحانی‌ ‌مسجد‌جامع‌شهر‌انبارالوم‌‌‌زنگانه

  • برگزا ی‌مراسم‌شب‌اربعین‌در‌مسجد‌جامع شهرانبارالوم‌باسخنرانی‌امام‌جمعه‌محترم حاج‌آقای‌دماوندی‌

  • بازدید‌از‌روند‌ساخت‌گنبد‌مزار‌شهدای‌‌شهر انبارالوم‌توسط حجت الاسلام زنگانه مسول امور جوانان وحاج حسین میرشکار مسول ستاد نماز جمعه شهر انبار الومزنگانه

  • گزارش تصویری از بازدید‌‌‌ حجت الاسلام دماوندی امام جمعه انبارالوم و حجت الاسلام شیخی امام جمعه شهرستان کردکوی از منزل در حال‌ تعمیر یکی‌ از نیازمندان

حسین میرشکار
حسین میرشکار
مسئول ستاد

پرویز لک زائی
پرویز لک زائی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه لکزائی
فاطمه لکزائی
معاونت خواهران
غلام لک زایی
غلام لک زایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین یوسف زنگانه
حجت الاسلام والمسلمین یوسف زنگانه
مسئول امور جوانان
حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیکرستان
حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیکرستان
معاونت فرهنگی و تبلیغی