تاريخ روز

سه شنبه 1397/4/26 - 22 : 23
  • دیدار مسئولین اداره مالیات شهرستان با امام جمعه17.4.97

  • جلسه گروه فرهنگی آستان قدس رضوی در دفتر امام جمعه17.4.97

  • جلسه اعضای کانون آدینه

  • جلسه کتاب و کتاب خوانی در فرمانداری شهرستان علی آبادکتول

سید محمد حسین حسینی
سید محمد حسین حسینی
مسئول ستاد

موسی الرضا احمدی
موسی الرضا احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
مهدی بهار
مهدی بهار
معاونت سیاسی - اجتماعی