تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 14 : 16
  • نماز عید سعید فطر

  • روز قدس

  • دیدار کارکنان جهاد با امام جمعه موقت

  • دیدار منتخبین شورای شهر با امام جمعه

اسماعیل امیری
اسماعیل امیری
مسئول ستاد