تاريخ روز

شنبه 1396/12/5 - 53 : 6
  • نماز عید سعید فطر

  • روز قدس

  • دیدار کارکنان جهاد با امام جمعه موقت

  • دیدار منتخبین شورای شهر با امام جمعه

اسماعیل امیری
اسماعیل امیری
مسئول ستاد