تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 40 : 4
  • تودیع و معرفه امام جمعه اکبراباد

  • اقاه نماز بر پیکر حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عبدالخالق شجاعی تبار اکبرآبادی توسط امام جمعه محترم اکبرآباد، حجت الاسلام دکتر رمضانی

  • مراسم تشییع پیکر حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عبدالخالق شجاعی تبار اکبرآبادی

  • مراسم تشییع پیکر حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عبدالخالق شجاعی تبار اکبرآبادی

جهانگیر افسری اکبر آبادی
جهانگیر افسری اکبر آبادی
مسئول ستاد