تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 30 : 19
  • تودیع و معرفه امام جمعه اکبراباد

  • اقاه نماز بر پیکر حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عبدالخالق شجاعی تبار اکبرآبادی توسط امام جمعه محترم اکبرآباد، حجت الاسلام دکتر رمضانی

  • مراسم تشییع پیکر حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عبدالخالق شجاعی تبار اکبرآبادی

  • مراسم تشییع پیکر حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عبدالخالق شجاعی تبار اکبرآبادی

جهانگیر افسری اکبر آبادی
جهانگیر افسری اکبر آبادی
مسئول ستاد