تاريخ روز

پنج شنبه 1398/3/30 - 18 : 15
  • متن خطبه های نماز جمعه98-3-17

  • خطبه نمازعیدسعیدفطر

  • متن خطبه های نماز جمعه98-3-10

  • متن خطبه های نماز جمعه98-3-3

علی محمد امیدواری ابرقوئی
علی محمد امیدواری ابرقوئی
مسئول ستاد

مسعود امیدواری
مسعود امیدواری
مسئول امور جوانان
احمد علیدوست
احمد علیدوست
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین حاتمی
حسین حاتمی
معاونت اداری و پشتیبانی
صغری فلاحزاده
صغری فلاحزاده
معاونت خواهران
کاظم دشت آبادی
کاظم دشت آبادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی