تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 13 : 6
  • همه ویژگیهای شیطان ابلیس، در دولت آمریکا و سردمداران آن مشهود است/برخی خیال می کردند با مذاکره با آمریکا، چاه های خشکیده هم آب می شود/اگر آمریکایی ها در فتنه88 پیروز می شدند، اول خود فتنه گران را از بین می بردند.

  • نامگذاری میدان 9 دی

  • برگزاری مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی

  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه آباده طشک

عبدالحسین کرونی
عبدالحسین کرونی
مسئول ستاد