تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 33 : 19
  • رفتار اولیای دین برای ما حجت است و در زمان غیبت باید آن ها را الگو قرار دهیم دهیم.

  • مراسم «اعمال ام داود» معتکفین در مسجد جامع آباده (قسمت اول)

  • مراسم «اعمال ام داود» معتکفین در مسجد جامع آباده (قسمت اول)

  • حال و هوای دومین روز اعتکاف در مسجد جامع آباده

حجت الاسلام مختار روحانی نژاد
حجت الاسلام مختار روحانی نژاد
مسئول ستاد

رسول اقلیدی
رسول اقلیدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید محمد مهدی موسوی
سید محمد مهدی موسوی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
جواد فرخی
جواد فرخی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد جواد ابوالحسینی
محمد جواد ابوالحسینی
مسئول امور جوانان
جمشید سرپرست
جمشید سرپرست
معاونت اداری و پشتیبانی