تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 12 : 8
  • نگاهی به نحوه شهادت امام صادق علیه السلام

  • جلسه برنامه ریزی مراسم تشیع سه شهید گمنام در زرند برگزار شد

  • بازدید سردار باقرزاده ازمحل دفن شهدای گمنام در ریحانشهر وبهاء آباد زرند

  • مراسم روضه خوانی وعزاداری در منزل پدر شهید ابراهیمی در سیریز

حمید نورالدینی
حمید نورالدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن عرب زاده
حسن عرب زاده
مسئول امور جوانان
حمید کار بخش
حمید کار بخش
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
معاونت خواهران
صادق احمدی
صادق احمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید مرتضی صمدانی
سید مرتضی صمدانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی