تاريخ روز

يکشنبه 1400/5/10 - 53 : 21
  • عقل و وحی دو نعمت الهی برای هدایت انسان /قدرشناسى از یک افتخار ملى‌

  • نماز جمعه بیست و هشتم خردادماه 1400شهرستان زرند

  • میز خدمت در حاشیه برگزاری نماز جمعه با حضور کارکنان شهرداری زرند

  • سخنرانی شهردار محترم در نماز جمعه زرند

رضا ایزدی خالق آبادی
رضا ایزدی خالق آبادی
مسئول ستاد

حمید نورالدینی
حمید نورالدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن عرب زاده
حسن عرب زاده
مسئول امور جوانان
حمید کار بخش
حمید کار بخش
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
معاونت خواهران
صادق احمدی
صادق احمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید مرتضی صمدانی
سید مرتضی صمدانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی