تاريخ روز

جمعه 1398/12/2 - 7 : 10
  • افتتاحیه دهه فجر

  • مراسم گلبانگ الله اکبر

  • افتتاحیه ایام دهه فجر

  • غبارروبی قبور شهدا

حسین ایزدی یزدان آبادی
حسین ایزدی یزدان آبادی
مسئول ستاد

عبداله ایزدی یزدان آبادی
عبداله ایزدی یزدان آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
مرتضی ایزدی یزدان آبادی
مرتضی ایزدی یزدان آبادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
احمدایزدی یزدان آبادی
احمدایزدی یزدان آبادی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین ایزدی یزدان آبادی
حسین ایزدی یزدان آبادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
فاطمه دیندار
فاطمه دیندار
معاونت خواهران