تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 53 : 23
  • دیدار نوروزی ریاست محترم تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت آب شهرستان ورزقان با امام جمعه ورزقان

  • دیدار نوروزی مدیریت بانک ملی و مدیریت وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان با امام جمعه ورزقان

  • دیدار نوروزی رؤسای دانشگاه های شهرستان ورزقان با امام جمعه ورزقان

  • دیدار شهردار و شوراهای اسلامی شهر ورزقان با امام جمعه ورزقان

سجاد رزم جو
سجاد رزم جو
مسئول ستاد

سجاد اسدی
سجاد اسدی
مسئول امور جوانان
محمود صادقی
محمود صادقی
معاونت اداری و پشتیبانی
اکبر همت زاده
اکبر همت زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره نوری زاده
طاهره نوری زاده
معاونت خواهران
رسول اسماعیلی
رسول اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
میرمهدی کاظمی
میرمهدی کاظمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی