تاريخ روز

شنبه 1396/12/5 - 30 : 6
  • امام جمعه وحدتیه: مسئولین جمهوری اسلامی نباید زیر بار" اصلاح برجام" بروند

  • امام جمعه وحدتیه: دشمن در حال سوژه سازی علیه کشور ما است.

  • امام جمعه موقت وحدتیه: بزرگ ترین دستاورد انقلاب اقامه نماز جمعه در سراسر کشور است

  • امام جمعه وحدتیه در واکنش به فتنه اخیر: مردم کاری نکنند که امنیت سرمایه گذاری خارجی از بین برود

عبدالرضا بابا احمدی
عبدالرضا بابا احمدی
مسئول ستاد

محمد صداقت
محمد صداقت
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جعفر امیری زاده
جعفر امیری زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
کرامت اله کشاورزی
کرامت اله کشاورزی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حسین کهن مو
حسین کهن مو
معاونت سیاسی - اجتماعی
حکیمه معرفت
حکیمه معرفت
معاونت خواهران