تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 49 : 8
  • میزخدمات مشاوره درنمازجمعه تایباد

  • خطبه های نمازجمعه تایباد

  • کنگره شعر اهل بیت باحضورمدیر کل تبلیغات درتایبادبرگزارشد

  • تقدیر مردم محله ولایت تایباد ازامام جمعه موقت

حسن باقری نسب
حسن باقری نسب
مسئول ستاد

جواد آفریدون
جواد آفریدون
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حمزه آزاد
حمزه آزاد
معاونت فرهنگی و تبلیغی
رضا نادری نیا
رضا نادری نیا
معاونت اداری و پشتیبانی
برات گلثومیان
برات گلثومیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه صیدمحمدی
رقیه صیدمحمدی
معاونت خواهران
هادی هاشمی نسب
هادی هاشمی نسب
مسئول امور جوانان