تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 21 : 3
  • درس اخلاق درحوزه علمیه امام صادق تایباد

  • نشست شورای فرهنگی عمومی تایباد

  • برگزاری دویا د.واره شهدا درتایباد

  • دیداراعضای شورای تامین تایباد با امام جمعه

حسن باقری نسب
حسن باقری نسب
مسئول ستاد

جواد آفریدون
جواد آفریدون
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حمزه آزاد
حمزه آزاد
معاونت فرهنگی و تبلیغی
رضا نادری نیا
رضا نادری نیا
معاونت اداری و پشتیبانی
برات گلثومیان
برات گلثومیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه صیدمحمدی
رقیه صیدمحمدی
معاونت خواهران
هادی هاشمی نسب
هادی هاشمی نسب
مسئول امور جوانان