تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 47 : 4
  • خطبه های نماز جمعه مورخه 95/7/31

  • مراسمات ماه محرم

  • بزرگترین اجتماع شیرخوارگان بخش تسوج

  • زیارت عاشورا

حسین سلیمی موحد
حسین سلیمی موحد
مسئول ستاد

محمد حسین فرازی
محمد حسین فرازی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حبیبی
محمد حبیبی
مسئول امور جوانان
رضا ناصری
رضا ناصری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمد اشترنژاد
محمد اشترنژاد
معاونت سیاسی - اجتماعی