تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 31 : 12
  • تجلیل از نفرات برتر کنکور و نوجوان حافظ قرآن در نماز جمعه

  • خیانت و ظلم کشورهای استکباری علیه ملت ایران تمامی ندارد

  • چهارمین همایش سراسری آزادگان موصل 2 در تبریز

  • کشور ما امروز به جزیره امنیت در منطقه تبدیل شده است

حسین تقی زاده
حسین تقی زاده
مسئول ستاد