تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 15 : 12
  • خطبه های نمازجمعه تبریز

  • امروز نیروهای مسلح کشور افزون بر تأمین امنیت داخلی، امنیت را در منطقه نیز برقرار کرده اند

  • هیئت های نظارت باید کمال دقت، عدالت و مر قانون را در تأیید صلاحیت‌ها در نظر بگیرند

  • اعتکاف یک پیام است برای آنهایی که به تبعیت از بیگانگان برنامه‌های ضددینی را رواج می‌دهن