تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 54 : 3
  • معرفی امام جمعه جدید صوفیان

  • نمازجمعه كانون عبوديت الله، بصيرت‌افزايىِ عمومى، تجلى‌گاه اخوت، مهربانى، همدردى و تبادل نظر بين آحاد مردم است

  • ورود به مسیر غربی شدن با پذیرش سند 2030

  • وجود رهبری هوشمند جلوی سند مرموز 2030 را گرفت

سید اشرف حسینی نیا
سید اشرف حسینی نیا
مسئول ستاد

مهدی روحانی
مهدی روحانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی