تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/2 - 42 : 4
  • معرفی امام جمعه جدید صوفیان

  • نمازجمعه كانون عبوديت الله، بصيرت‌افزايىِ عمومى، تجلى‌گاه اخوت، مهربانى، همدردى و تبادل نظر بين آحاد مردم است

  • ورود به مسیر غربی شدن با پذیرش سند 2030

  • وجود رهبری هوشمند جلوی سند مرموز 2030 را گرفت

سید اشرف حسینی نیا
سید اشرف حسینی نیا
مسئول ستاد

مهدی روحانی
مهدی روحانی
مسئول امور جوانان
زهرا رنجی صوفیانی
زهرا رنجی صوفیانی
معاونت خواهران
رسول ارشدی
رسول ارشدی
معاونت اداری و پشتیبانی
رسول نگاری
رسول نگاری
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین پورقاسمی
حسین پورقاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عباسعلی مهمانخواه
عباسعلی مهمانخواه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی