تاريخ روز

پنج شنبه 1396/2/7 - 47 : 9
  • ایستگاه سلامت

  • اگر شخصی از تهديد آمريكا مى‌ترسد، بايد بداند كه كسى حق ندارد از جانب ملت شجاع و حاضر در صحنه ايران بترسد

  • بازدید از مدرسه خوابگاهی بیاضیان امند

  • اقتدار و اقتصاد مقاومتى، راهكار اصلى رونق و پيشرفت اقتصادى است

مهدی روحانی
مهدی روحانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی