تاريخ روز

سه شنبه 1396/1/8 - 56 : 10
  • راه حل مشکلات مردم مدیریت انقلابی و کارآمد است

  • مسؤولان كشور بايد در مورد مسائل معيشتى مردم احساس مسؤوليت كنند

  • براى عبور از وضعيت اقتصادی نامطلوب ، حمايت عملى و اجرايى تمام‌قد از راهبرد اقتصاد مقاومتى لازم است

  • تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه کارهای انجام شده ی مسئولین در چشم مردم باشد

مهدی روحانی
مهدی روحانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی