تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 39 : 2
  • معرفی کتاب آیات شیطانی؛بارزترین جلوه دشمنی استکبار جهانی با اسلام ناب محمدی

  • مردم با یكدیگر قهر نیستند كه بخواهند آشتى كنند. مردم با نظام هم قهر نكرده‌اند بلكه در میدان‌هایى چون راهپیمایى ۲۲ بهمن حمایت همه‌جانبه خود را هم نشان مى‌دهند.

  • ملت بخش صوفیان با حضور در راهپیمایی 22بهمن نشان دادند كه تهديد راهي شكست‌خورده است

  • افتتاح طرح های اقتصادی و عمرانی

مهدی روحانی
مهدی روحانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی