تاريخ روز

جمعه 1399/7/11 - 24 : 0
  • ارتش مکتبی جمهوری اسلامی ایران در دنیا بی نظیر است.

  • شکست کرونا، نیازمند روحیه جهادی است

  • دومین جلسه قرارگاه محرومیت زدایی منتظران ظهور شهرستان قدس برگزار شد

  • دیدار امام جمعه با شهردار شهرقدس و همفکری جهت اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه

حمید کاظمی
حمید کاظمی
مسئول ستاد

علی عموعابدینی
علی عموعابدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفضل بهرامی
ابوالفضل بهرامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
رضا حیدری
رضا حیدری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید محسن میراحمدی
سید محسن میراحمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سعید ابریمن
سعید ابریمن
مسئول امور جوانان
زهرا شکرالهی
زهرا شکرالهی
معاونت خواهران