تاريخ روز

پنج شنبه 1399/11/2 - 55 : 22
  • پنجمین جلسه ثبت و ضبط خاطرات و تجربیات اعضای قدیمی ستاد نماز جمعه شهرستان قدس

  • کارگاه آموزشی ویژه رابطین فرهنگی دفاتر ائمه جمعه وستاد های نماز جمعه شهرستان های غرب استان تهران

  • در آستانه آغاز ماه محرم جلسه هفتگی ستاد نماز جمعه شهرستان قدس برگزار شد

  • دور همی صمیمی کارگروه کودک و نوجوان قرارگاه فرهنگی نماز جمعه شهرستان قدس با استاد یوسفی مدرس حوزه و دانشگاه

حمید کاظمی
حمید کاظمی
مسئول ستاد

علی عموعابدینی
علی عموعابدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفضل بهرامی
ابوالفضل بهرامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
رضا حیدری
رضا حیدری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید محسن میراحمدی
سید محسن میراحمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سعید ابریمن
سعید ابریمن
مسئول امور جوانان
زهرا شکرالهی
زهرا شکرالهی
معاونت خواهران