تاريخ روز

دوشنبه 1399/5/13 - 14 : 18
  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه

  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه

  • جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

  • برگزاری جشن تکلیف

وحید پورمحمدی
وحید پورمحمدی
مسئول امور جوانان
کرم ابراهیمی نسب
کرم ابراهیمی نسب
معاونت اداری و پشتیبانی
طیبه برزگری
طیبه برزگری
معاونت خواهران
صلدق ملکوتی
صلدق ملکوتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حجت غفوری
حجت غفوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی