تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 31 : 13
  • برگذاری مراسم یادبود حاج آقا عالمی

  • گزارش تصویری از برگزاری نماز وحدت آفرین جمعه 1دیماه 96

  • راهپیمایی نمازگزاران شهرستان شبستر

  • خطبه های نمازجمعه 1395/11/15

حمید عباسزاده
حمید عباسزاده
مسئول ستاد

حافظ رهبرجمالدوست
حافظ رهبرجمالدوست
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جمیله دهقان دیزجی
جمیله دهقان دیزجی
معاونت خواهران
میرجلال موسوی نیا
میرجلال موسوی نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیرمصباحی شبستری
امیرمصباحی شبستری
معاونت اداری و پشتیبانی
هادی زندیه
هادی زندیه
معاونت سیاسی - اجتماعی
حجت حداد
حجت حداد
مسئول امور جوانان