تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 36 : 13
  • اعضای ستاد نماز جمعه همانند هیئت دولت هستند

  • دیدار ریس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور

  • غبار روبی مزار شهدا

  • جلسه ستاد نماز جمعه

مرتضی علمی
مرتضی علمی
مسئول ستاد

داود رفیقی
داود رفیقی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن نبات
حسن نبات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جمیله رستم زاده
جمیله رستم زاده
معاونت خواهران
محمد تقی سلطانی
محمد تقی سلطانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید محمود اعظمی
سید محمود اعظمی
مسئول امور جوانان
جمال رزاقیان
جمال رزاقیان
معاونت فرهنگی و تیلبغی