تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 33 : 12
  • دیدار ریس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور

  • غبار روبی مزار شهدا

  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • بازدید از مصلا

مرتضی علمی
مرتضی علمی
مسئول ستاد

داود رفیقی
داود رفیقی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن نبات
حسن نبات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جمیله رستم زاده
جمیله رستم زاده
معاونت خواهران
محمد تقی سلطانی
محمد تقی سلطانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید محمود اعظمی
سید محمود اعظمی
مسئول امور جوانان
جمال رزاقیان
جمال رزاقیان
معاونت فرهنگی و تیلبغی