تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 27 : 2
  • بازدید از مصلا

  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • دیدار اعضای ستادنماز جمعه واحد خواهران با امام جمعه در دفتر

  • انفجار نور انقلاب در حال سیر کشورهای غربی و اروپاست/ دشمن از نفوذ فرهنگ مقاومت در جهان وشت دارد

مرتضی علمی
مرتضی علمی
مسئول ستاد

داود رفیقی
داود رفیقی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن نبات
حسن نبات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جمیله رستم زاده
جمیله رستم زاده
معاونت خواهران
محمد تقی سلطانی
محمد تقی سلطانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید محمود اعظمی
سید محمود اعظمی
مسئول امور جوانان
جمال رزاقیان
جمال رزاقیان
معاونت فرهنگی و تیلبغی