تاريخ روز

جمعه 1396/6/31 - 51 : 21
  • حضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد در مراسم باز خوانی واقعه غدیر در سعداباد

  • ضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد در مراسم غدیر در حسینیه علی اکبرع بشیراباد

  • حضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد در مراسم غدیر در خانه قران نظراقا

  • سخنان امام جمعه سعداباد در مسجد امیرالمومنین ع هلپه ی

اله کرم کرمی
اله کرم کرمی
مسئول ستاد

علی رضائی فرد
علی رضائی فرد
معاونت اداری و پشتیبانی
عصمت تقوی
عصمت تقوی
معاونت خواهران
سیدعبدالمجید جعفری
سیدعبدالمجید جعفری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا آذزرشفیعی
رضا آذزرشفیعی
معاونت سیاسی - اجتماعی
امین کهن
امین کهن
مسئول امور جوانان