تاريخ روز

پنج شنبه 1396/9/2 - 32 : 4
  • حضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد د ر مراسم همایش زنان لرده در برازجان

  • حضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد د ر جلسه بسیجیان پایگاه مقاومت کربلا روستای بارگاهی

  • حضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد د ر مراسم عزادری در سعداباد

  • حضور حجت الاسلام کشاورز بارگاهی امام جمعه سعداباد د ر مراسم شب شروه در سعداباد

اله کرم کرمی
اله کرم کرمی
مسئول ستاد

علی رضائی فرد
علی رضائی فرد
معاونت اداری و پشتیبانی
عصمت تقوی
عصمت تقوی
معاونت خواهران
سیدعبدالمجید جعفری
سیدعبدالمجید جعفری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا آذزرشفیعی
رضا آذزرشفیعی
معاونت سیاسی - اجتماعی
امین کهن
امین کهن
مسئول امور جوانان