تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 58 : 18
  • بازدید امام جمعه سعداباد از حوزه های رای گیری در شهر و روستاها

  • سخنان امام جمعه سعداباد در مراسم جشن نیمه شعبان در مسجد امیر المومین ع سعداباد

  • شرکت امام جمعه سعداباد در جلسه شورای فرهنگ عمومی در برازجان

  • سخنان امام جمعه سعداباد در مراسم وحدت نامزدهای شورای اسلامی در مسجد امیر المومین ع سعداباد

اله کرم کرمی
اله کرم کرمی
مسئول ستاد

علی رضائی فرد
علی رضائی فرد
معاونت اداری و پشتیبانی
عصمت تقوی
عصمت تقوی
معاونت خواهران
سیدعبدالمجید جعفری
سیدعبدالمجید جعفری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا آذزرشفیعی
رضا آذزرشفیعی
معاونت سیاسی - اجتماعی
امین کهن
امین کهن
مسئول امور جوانان