تاريخ روز

سه شنبه 1396/1/8 - 51 : 10
  • شرکت امام جمعه سعداباد در یادواره شهداء روستای سربست

  • شرکت امام جمعه سعد اباد د ر برنامه استقبال از مسافران نوروزی

  • شرکت امام جمعه سعد اباد د ر مراسم نوروز در مجموعه باستانی تموکن روستای درودگاه

  • زیارت قبور مطهر شهداء اولین برنامه فرهنگی امام جمعه سعداباد در سال نو

اله کرم کرمی
اله کرم کرمی
مسئول ستاد

علی رضائی فرد
علی رضائی فرد
معاونت اداری و پشتیبانی
عصمت تقوی
عصمت تقوی
معاونت خواهران
سیدعبدالمجید جعفری
سیدعبدالمجید جعفری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا آذزرشفیعی
رضا آذزرشفیعی
معاونت سیاسی - اجتماعی
امین کهن
امین کهن
مسئول امور جوانان