تاريخ روز

پنج شنبه 1398/9/14 - 5 : 20
  • حضور امام جمعه در اجتماع بزرگ بسیجیان

  • تقدیر از مدیران موکب شهرستان رزن

  • حضور در راهپیمایی بعد از نماز جمعه

  • دیدار با دبیر بازنشسته

علی قراگوزلوشایان
علی قراگوزلوشایان
مسئول ستاد