تاريخ روز

شنبه 1399/5/25 - 30 : 4
  • سرکشی ازفقرا ونیازمندان توسط امام جمعه محترم

  • پخت وتوزیع 2500 پرس غذابه مناسبت عیدسعیدغدیرخم

  • تقدیرازخبرنگارراین درنمازجمعه به مناسبت روزخبرنگار

  • جلسه بابسیجیان مسجدشیرخدا

اکبر نیکبخت
اکبر نیکبخت
مسئول ستاد

سیدمحمد افضلی
سیدمحمد افضلی
معاونت اداری و پشتیبانی
بی بی محبوبه حسینی
بی بی محبوبه حسینی
معاونت خواهران
مرتضی جعفری راینی
مرتضی جعفری راینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
بهروز پور جعفری
بهروز پور جعفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد جعفری راینی
محمد جعفری راینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ناصر شهریارزاده محمدرضاخانی
ناصر شهریارزاده محمدرضاخانی
مسئول امور جوانان