تاريخ روز

جمعه 1398/12/2 - 45 : 9
  • جلسه شورای اداری شهرستان با حضور امام جمعه محترم

  • راهپیمایی 22 بهمن

  • دیدار با خانواده شهداء

  • دیدار با خانواده شهداء

عباس محمودی
عباس محمودی
مسئول ستاد

محمدرضا روحانی
محمدرضا روحانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سکینه قلی زاده
سکینه قلی زاده
معاونت خواهران
محمد رستمی راوری
محمد رستمی راوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مسلم خواجویی
مسلم خواجویی
مسئول امور جوانان