تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 39 : 13
  • دهه فجر 96

  • دهه فجر

  • دهه فجر

  • نماز جمعه شهرستان چاراویماق

آیاتعلی شیخی
آیاتعلی شیخی
مسئول ستاد

بهنام فهامی
بهنام فهامی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
صفر جعفری
صفر جعفری
مسئول امور جوانان
حافظعلی حمزه نژاد
حافظعلی حمزه نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
یحیی علیمحمدی
یحیی علیمحمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود نقی زاده
محمود نقی زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سکینه علیزاده
سکینه علیزاده
معاونت خواهران