تاريخ روز

چهارشنبه 1396/9/22 - 9 : 6
  • تصویر دیگری از حضور مسولین و بسیجیان در مزار شهدائ

  • غبار روبی مزار شهداء شهرستان چاراویماق

  • بر گزاری مراسم هفته بسیج و جشن پیروزی جبهه مقاومت بر داعش ملعون

  • سخنرانی شیخی رئیس ستاد بر گزاری نماز جمعه شهرستان چاراویماق

آیاتعلی شیخی
آیاتعلی شیخی
مسئول ستاد

بهنام فهامی
بهنام فهامی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
صفر جعفری
صفر جعفری
مسئول امور جوانان
حافظعلی حمزه نژاد
حافظعلی حمزه نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
یحیی علیمحمدی
یحیی علیمحمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود نقی زاده
محمود نقی زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سکینه علیزاده
سکینه علیزاده
معاونت خواهران