تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 24 : 2
  • تصویری دیگر از راهپیمائی مردم شهرستان چاراویماق در روز جهانی قدس

  • تصویری از راهپیمائی روز جهانی قدس در شهرستان چاراویماق

  • حضور امام جمعه شهرستان چاراویماقدر راهپیمائی روز جهانی 1396

  • تصویر دیگر از جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه نماز جمعه

بهنام فهامی
بهنام فهامی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
صفر جعفری
صفر جعفری
مسئول امور جوانان
حافظعلی حمزه نژاد
حافظعلی حمزه نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
یحیی علیمحمدی
یحیی علیمحمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود نقی زاده
محمود نقی زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سکینه علیزاده
سکینه علیزاده
معاونت خواهران