تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 6 : 12
  • برگزاری سنت حسنه اعتکاف در مساجد شهرستان چاراویماق

  • سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه

  • دیدار اعضای ستاد نماز جمعه و معتمدین شهر با فرماندار چاراویماق

  • تصویر دیگری از نظر سنجی