تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 12 : 22
  • نمائی از قربانی مردم شهرستان چاراویماق

  • تصویر دیگری از نماز عید سعید قربان شهرستان چاراویماق

  • برگزاری نماز عید سعید قربان در مصلی شهرستان چاراویماق

  • بر گزاری مراسم دعای عرفه در مصلی شهرستان چاراویماق

آیاتعلی شیخی
آیاتعلی شیخی
مسئول ستاد

بهنام فهامی
بهنام فهامی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
صفر جعفری
صفر جعفری
مسئول امور جوانان
حافظعلی حمزه نژاد
حافظعلی حمزه نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
یحیی علیمحمدی
یحیی علیمحمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود نقی زاده
محمود نقی زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سکینه علیزاده
سکینه علیزاده
معاونت خواهران