تاريخ روز

شنبه 1396/1/5 - 56 : 21
  • برنامه دعای توسل در مهربان

  • برنامه دعای توسل در مهربان

  • برنامه ستاد مهربان

  • برنامه ستاد مهربان

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران