تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/2 - 42 : 4
  • حاج حسین کوهی

  • پس از اقامه نمازجمعه

  • استادزاده رئیس ستاد نماز جمعه مهربان

  • نمازجمعه مهربان

رضا استادزاده
رضا استادزاده
مسئول ستاد

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران