تاريخ روز

سه شنبه 1396/5/3 - 59 : 3
  • پاداش شرکت در نماز جماعت:

  • نمازجمعه مهربان به امامت حجت الاسلام والمسلمین مرسلی

  • مداحی وسینه زنی وعزاداری خیانانی مردم منطقه مهربان

  • سخنرانی وذکرفضائل

علیرضا استادزاده
علیرضا استادزاده
مسئول ستاد

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران