تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 49 : 18
  • به مناسبت سوم خرداد زنگ مقاومت توسط امام جمعه محترم مهربان

  • دیدار منتخبان مردم مهربان

  • جلسه توجیهی مجریان نمازجمعه مهربان

  • جلسه کانونهای مساجد باحضور امام جمعه

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران