تاريخ روز

پنج شنبه 1396/2/7 - 33 : 9
  • امام خمینی (ره):

  • گامهای نسوز

  • بازدید امام جمعه محترم مهربان

  • مراسم شام غریبان در شهرمهربان

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران