تاريخ روز

جمعه 1396/6/31 - 53 : 21
  • نماز عبادی و سیاسی شهر مهربان آخرین جمعه ذیحجه

  • نماز عبادی و سیاسی شهر مهربان آخرین جمعه ذیحجه

  • سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه مهربان

  • دیدار فرمانده محترم و جانشین محترم

رضا استادزاده
رضا استادزاده
مسئول ستاد

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران