تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 28 : 13
  • یادواره شهدای ممقان

منظرآخوندی ممقانی
منظرآخوندی ممقانی
معاونت خواهران
سعید فریار
سعید فریار
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
کریم جبارزاده
کریم جبارزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی حلاج مزیدلویی
مهدی حلاج مزیدلویی
مسئول امور جوانان
حسن افشار
حسن افشار
معاونت سیاسی - اجتماعی
جوادقربانسیاهی ممقانی
جوادقربانسیاهی ممقانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی