تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 40 : 23
  • یادواره شهدای ممقان

منظرآخوندی ممقانی
منظرآخوندی ممقانی
معاونت خواهران
سعید فریار
سعید فریار
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
کریم جبارزاده
کریم جبارزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی حلاج مزیدلویی
مهدی حلاج مزیدلویی
مسئول امور جوانان
حسن افشار
حسن افشار
معاونت سیاسی - اجتماعی
جوادقربانسیاهی ممقانی
جوادقربانسیاهی ممقانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی