تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 23 : 22
  • یادواره شهدای ممقان

منظرآخوندی ممقانی
منظرآخوندی ممقانی
معاونت خواهران
سعید فریار
سعید فریار
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
کریم جبارزاده
کریم جبارزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی حلاج مزیدلویی
مهدی حلاج مزیدلویی
مسئول امور جوانان
حسن افشار
حسن افشار
معاونت سیاسی - اجتماعی
جوادقربانسیاهی ممقانی
جوادقربانسیاهی ممقانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی