تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 52 : 23
  • خطبه هاي نماز جمعه

محمدعلی نورالهی
محمدعلی نورالهی
مسئول ستاد

حجت رضایی
حجت رضایی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احسان خلیل زاده ثانی ملکی
احسان خلیل زاده ثانی ملکی
مسئول امور جوانان
بهرام فداحسینی
بهرام فداحسینی
معاونت اداری و پشتیبانی
یعقوب شیرمحمدی
یعقوب شیرمحمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
افضل تقوی
افضل تقوی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
ژیلا روحی
ژیلا روحی
معاونت خواهران