تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 25 : 1
  • همایش بزرگداشت 5 مرداد ماه

  • گزيده اي از خظبه هاي عبادي سياسي نماز وحدت آفرين جمعه شهر ملارد 95/3/28

  • خطبه های عبادی سیاسی نماز وحدت آفرین جمعه مورخ 95/3/21

  • حضور امام جمعه محترم در مراسم تقدير از عوامل برگزاري كشتي چوخه در ملارد

علی حیدر کاویانی
علی حیدر کاویانی
مسئول ستاد

اکرم چراغی
اکرم چراغی
معاونت خواهران