تاريخ روز

سه شنبه 1396/7/25 - 24 : 14
  • سرکشی از خانواده شهدای شهرستان سیروان توسط فرماندهی انتظامی شهرستان وامام جمعه محترم شهرستان سیروان (لومار)

  • برگزاری جلسه معتمدین شهرستان سیروان با حضور امام جمعه محترم شهرستان سیروان (لومار)

  • دیدار مدیریت جدید آموزش وپرورش شهرستان با امام جمعه کحترم شهرستان سیروان (لومار)

  • سخنرانی قبل از خطبه ها توسط قاضی محترم دادگستری شهرستان سیروان (لومار)

حمیدرضا شیخی
حمیدرضا شیخی
مسئول ستاد

احمد سبزی فرد
احمد سبزی فرد
مسئول امور جوانان
رقیه یاری
رقیه یاری
معاونت خواهران
فاضل گلاب زاده
فاضل گلاب زاده
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حبیب الله تعمیر کاری
حبیب الله تعمیر کاری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدمراد نیازی
محمدمراد نیازی
معاونت اداری و پشتیبانی