تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 26 : 14
  • اهداء لوح سپاس

  • اولین جلسه ستاد نماز جمعه در سال 97

  • جلسه هماهنگی ستاد جهت برگزاری برنامه های مناسب دهه کرامت

اکبر زارع
اکبر زارع
مسئول ستاد

مرتضی پورعباسعلی
مرتضی پورعباسعلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی عالم
علی عالم
معاونت فرهنگی و تبلیغی
مرتضی کرباسی
مرتضی کرباسی
مسئول امور جوانان
محمد داوری
محمد داوری
معاونت اداری و پشتیبانی