تاريخ روز

جمعه 1396/6/31 - 51 : 21
  • مسابقه چهار جانبه شهید حججی

  • هیات هفتگی

  • مراسم با شکوه دعای عرفه

  • جلسه هفتگي هيات نوجوانان قرارگاه فرهنگي( دفتر امام جمعه)

سید مهدی سید حسینی
سید مهدی سید حسینی
مسئول ستاد

مهدی زارعی
مهدی زارعی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علیرضا مشایخی
علیرضا مشایخی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر رسول زاده
امیر رسول زاده
مسئول امور جوانان
حسین حیدری
حسین حیدری
معاونت اداری و پشتیبانی
حمیده افروغ
حمیده افروغ
معاونت خواهران
جمشید شیخ زاده
جمشید شیخ زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی