تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 58 : 18
  • نماز جمعه ٩٦/٢/٢٩

  • اردوي تفريحي،فرهنگي نوجوانان قرارگاه به جزيره خارگو (طرح ترنم)

  • اردوي تفريحي،فرهنگي نوجوانان قرارگاه به جزيره خارگو (طرح ترنم)

  • ديدار مدير كل سازمان امور مالياتي با امام جمعه

سید مهدی سید حسینی
سید مهدی سید حسینی
مسئول ستاد

مهدی زارعی
مهدی زارعی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علیرضا مشایخی
علیرضا مشایخی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر رسول زاده
امیر رسول زاده
مسئول امور جوانان
حسین حیدری
حسین حیدری
معاونت اداری و پشتیبانی
حمیده افروغ
حمیده افروغ
معاونت خواهران
جمشید شیخ زاده
جمشید شیخ زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی