تاريخ روز

پنج شنبه 1396/9/2 - 28 : 4
  • رايزني امام جمعه براي اعزام مسئول تعزيه خواني خارگ

  • عيادت از مسئول هيات تعزيه خواني خارگ

  • برگزاري نماز هاي جماعت يوميه به امامت حاج آقا كمالي

  • اجراي تعزيه توسط هيات اباالفضل العباس خارگ

سید مهدی سید حسینی
سید مهدی سید حسینی
مسئول ستاد

مهدی زارعی
مهدی زارعی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علیرضا مشایخی
علیرضا مشایخی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر رسول زاده
امیر رسول زاده
مسئول امور جوانان
حسین حیدری
حسین حیدری
معاونت اداری و پشتیبانی
حمیده افروغ
حمیده افروغ
معاونت خواهران
جمشید شیخ زاده
جمشید شیخ زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی