تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 36 : 2
  • امام جمعه کنگان از منازل حادثه دیدگان بارندگی های اخیر بازدید کرد

  • امام جمعه موقت کنگان: حضور گسترده مردم در یوم الله 22 بهمن دشمن را نا امید کرد

  • دیدار مدیر کمیته امداد شهرستان کنگان با امام جمعه

  • دیدار فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان کنگان با امام جمعه

عظیم عظیم پناه
عظیم عظیم پناه
مسئول ستاد

سمیه بحرینی
سمیه بحرینی
معاونت خواهران
اسدالله صفایی
اسدالله صفایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی