تاريخ روز

سه شنبه 1397/4/26 - 15 : 23
  • گردهمایی ائمه جمعه دامغان و کلاته

  • نماز جمعه

  • افتتاح پروژه بانک کشاورزی و پمپ بنزین

  • جلسه شورای اداری

محمد علی حسنی
محمد علی حسنی
مسئول ستاد

علی شکاری
علی شکاری
مسئول امور جوانان
ابوالفضل بینائیان
ابوالفضل بینائیان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
معصومه خیبریان
معصومه خیبریان
معاونت خواهران
قاسم ابطالی
قاسم ابطالی
معاونت اداری و پشتیبانی