تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 39 : 2
  • سخنرانی امام جمعه بخش ده شب درده مسجد در روستاهای (روستای حسین زایری)

  • افتتاح پروژه زمین چمن فوتسال وچند طرح عمرانی محله ریگدان با حضور وسخنرانی امام جمعه بخش در دهه فجر

  • افتتاح پروژه زمین فوتسال چمن روستای کردوان با حضور امام جمعه بخش در دهه فجر

  • دیدار مسئولین بخش با امام جمعه به مناسب دهه فجر