تاريخ روز

يکشنبه 1400/5/10 - 24 : 22
  • حضور امام جمعه محترم شهرستان در صندوق رای گیری

  • حضور امام جمعه محترم شهرستان در صندوق رای گیری

  • تجلیل از فرزند جانباز مرحوم اسماعیل گره کانی در نماز جمعه که عضو ستادبرگزاری نماز جمعه بودند

  • تجلیل از فرزند جانباز مرحوم اسماعیل گره کانی در نماز جمعه که عضو ستادبرگزاری نماز جمعه بودند

حقیقت الله قمری یاوند
حقیقت الله قمری یاوند
مسئول ستاد

علی سلطانی ولا
علی سلطانی ولا
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی سعادتمند
مهدی سعادتمند
مسئول امور جوانان
سید مرتضی موسوی
سید مرتضی موسوی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عشرت الملوک زارعی
عشرت الملوک زارعی
معاونت خواهران
غفار حاجی ئی
غفار حاجی ئی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جواد همتی
جواد همتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی