تاريخ روز

چهارشنبه 1399/1/13 - 30 : 22
  • کرونا را شکست میدهیم

  • کرونا را شکست میدهیم

  • ولادت حضرت عباس (ع) مبارکباد

  • ولادت حضرت ابوالفضل (ع) مبارکباد

محمد هاشمی
محمد هاشمی
مسئول ستاد

علی سلطانی ولا
علی سلطانی ولا
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی سعادتمند
مهدی سعادتمند
مسئول امور جوانان
سید مرتضی موسوی
سید مرتضی موسوی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عشرت الملوک زارعی
عشرت الملوک زارعی
معاونت خواهران
غفار حاجی ئی
غفار حاجی ئی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جواد همتی
جواد همتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی