تاريخ روز

شنبه 1396/12/5 - 43 : 6
  • خطبه های نماز جمعه 6 بهمن ماه 96 به امامت امام جمعه محترم شهرستان جیرفت حجة الاسلام و المسلمین سعادتفر

  • خطبه های نماز جمعه 29دی ماه 96 به امامت امام جمعه محترم شهرستان جیرفت حجة الاسلام و المسلمین سعادتفر

  • خطبه های نماز جمعه 22دی ماه 96 به امامت امام جمعه محترم شهرستان جیرفت حجة الاسلام و المسلمین سعادتفر

  • خطبه های نماز جمعه 15 دی ماه 96 به امامت امام جمعه محترم شهرستان جیرفت حجة الاسلام و المسلمین سعادتفر

احمد سعیدی
احمد سعیدی
مسئول ستاد

مجتبی الهی
مجتبی الهی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین صافی زاده
حسین صافی زاده
مسئول امور جوانان
علی قائمی فر
علی قائمی فر
معاونت اداری و پشتیبانی
رحمان مجازی
رحمان مجازی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدرضا شهدادی
محمدرضا شهدادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
شفیقه شفیعی
شفیقه شفیعی
معاونت خواهران