تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/2 - 40 : 4
  • دیدار مردمی با مردم روستای آبگرمک

  • همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز در جم برگزار شد.

  • دیدار با خانواده تحت پوشش کمیته امداد

  • با فرماندار جدید جم همراه خواهیم بود

جواد طاهری نیا
جواد طاهری نیا
مسئول ستاد

طاهره ایاز
طاهره ایاز
معاونت خواهران
علی بابا یی
علی بابا یی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
عبدالحسین زایری
عبدالحسین زایری
معاونت سیاسی - اجتماعی
گودرز هوشمند
گودرز هوشمند
مسئول امور جوانان
محمد هوشمند
محمد هوشمند
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عبدالحسین اجرائی
عبدالحسین اجرائی
معاونت اداری و پشتیبانی