تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 8 : 0
  • مراسم عزاداری

  • معارفه امام جمعه هشترود

سید هاشم موسوی
سید هاشم موسوی
مسئول ستاد

غلامرضا بابایی
غلامرضا بابایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابراهیم بصیری عزیز کندی
ابراهیم بصیری عزیز کندی
مسئول امور جوانان
محمدرضاجمشیدی
محمدرضاجمشیدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
منصورعلی ابادی
منصورعلی ابادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی