تاريخ روز

جمعه 1399/5/17 - 52 : 20
  • امام صادق علیه السلام فرمودند:

  • امام باقر عليه السّلام :

  • پنج چيز است كه در هر كس نباشد ، بهره چندانى در او نيست: دين، عقل، ادب، آزادگى و خوش خويى

  • كسى كه محبّت دنيا در دلش خانه كرده است، چگونه مدّعى محبّت خداست