تاريخ روز

پنج شنبه 1396/9/2 - 35 : 4
  • تاکید امام جمعه گناوه بر افزایش رشته های مهارتی مرکز فنی حرفه ای شهرستان گناوه

  • تقدیر امام جمعه گناوه از دانش اموز حافظ قرآن

  • امام جمعه گناوه: حمایت از تولید داخلی اشتغال پایدار فراهم می کند

  • حضور اهالی روستای اسلام آباد بخش مرکزی گناوه در دفتر امام جمعه گناوه

حسین بستانی
حسین بستانی
مسئول ستاد

محمد لیراوی
محمد لیراوی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی خدری
علی خدری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین خدری
حسین خدری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
خدانظر رئوفی
خدانظر رئوفی
مسئول امور جوانان
هاجر ذاکری
هاجر ذاکری
معاونت خواهران