تاريخ روز

سه شنبه 1395/11/5 - 42 : 10
  • دیار مدیرعامل مجمع خیرین استان بوشهر با امام جمعه گناوه

  • دیدار مردمی امام جمعه گناوه

  • پیر غلامان حسینی در گناوه تجلیل شدند

  • دیدار رئیس اداره بندر شهرستان گناوه با امام جمعه گناوه

حسین بستانی
حسین بستانی
مسئول ستاد

محمد لیراوی
محمد لیراوی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی خدری
علی خدری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین خدری
حسین خدری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
خدانظر رئوفی
خدانظر رئوفی
مسئول امور جوانان
هاجر ذاکری
هاجر ذاکری
معاونت خواهران