تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 51 : 18
  • امام جمعه گناوه: حمایت از تولید داخلی اشتغال پایدار فراهم می کند

  • حضور اهالی روستای اسلام آباد بخش مرکزی گناوه در دفتر امام جمعه گناوه

  • امام جمعه گناوه : قطعی آب روستاهای بخش مرکزی مدیریت شود

  • امام جمعه گناوه: استفاده از فضای مجازی در اعتکاف آسیب زاست

حسین بستانی
حسین بستانی
مسئول ستاد

محمد لیراوی
محمد لیراوی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی خدری
علی خدری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین خدری
حسین خدری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
خدانظر رئوفی
خدانظر رئوفی
مسئول امور جوانان
هاجر ذاکری
هاجر ذاکری
معاونت خواهران