تاريخ روز

پنج شنبه 1399/1/14 - 16 : 22
  • ویژه برنامه های چهلمین سال برگزاری نمازجمعه

  • کرسی تلاوت قرآن کریم در اسلامشهر

  • راه پیمایی مردم اسلامشهر

  • جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی برای سیل زدگان

ستار اصغری
ستار اصغری
مسئول ستاد

کبري چالکيشان صادقي
کبري چالکيشان صادقي
معاونت خواهران