تاريخ روز

جمعه 1399/5/17 - 39 : 21
  • ویژه برنامه های چهلمین سال برگزاری نمازجمعه

  • کرسی تلاوت قرآن کریم در اسلامشهر

  • راه پیمایی مردم اسلامشهر

  • جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی برای سیل زدگان

ستار اصغری
ستار اصغری
مسئول ستاد

کبري چالکيشان صادقي
کبري چالکيشان صادقي
معاونت خواهران