تاريخ روز

چهارشنبه 1397/4/27 - 18 : 20
  • محفل انس با شهدا به یاد شهید حسن عامری

  • مراسم عزاداری شهادت امام صادق علیه السلام شهر اختیار آباد

  • حرکت هیئت های مذهبی اختیار آباد روز شهادت امام صادق علیه السلام

  • تقدیر از شهردار اختیار آباد در نماز عید فطر

جواد ایرانمنش
جواد ایرانمنش
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدعلی شیخ شعاعی
محمدعلی شیخ شعاعی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
الهام شیخ شعاعی
الهام شیخ شعاعی
معاونت خواهران