تاريخ روز

سه شنبه 1397/2/4 - 23 : 4
  • پذیرایی شربت از نمازگراران جمعه در اعیاد شعبانیه

  • جشن میلاد امام حسین علیه السلام

  • اردوی نوجوانان مسجد الزهرا سلام الله علیها

  • استقبال از استاندار کرمان و رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس

جواد ایرانمنش
جواد ایرانمنش
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدعلی شیخ شعاعی
محمدعلی شیخ شعاعی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
الهام شیخ شعاعی
الهام شیخ شعاعی
معاونت خواهران