تاريخ روز

جمعه 1396/6/31 - 46 : 21
  • برگزاری یک صد و دومین کنگره بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری در دلوار

  • پیگیری امام جمعه بخش دلوار جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی دلوار

  • پیگیری امام جمعه بخش دلوار جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی دلوار

  • بازدید امام جمعه بخش دلوار از محل برگزاری کنگره شهید رئیسعلی دلواری

روح اله درویشی
روح اله درویشی
مسئول ستاد

محمد علی جمالی
محمد علی جمالی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سیروس نعمتی
سیروس نعمتی
مسئول امور جوانان
رباب مرادی
رباب مرادی
معاونت خواهران
قاسم کریمی
قاسم کریمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
خسرو آتشی
خسرو آتشی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد بهزادی
محمد بهزادی
معاونت سیاسی - اجتماعی