تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 14 : 21
  • جلسه ستاد نماز جمعه1397/02/24

  • مدیر آموزش و پرورش منطقه دهلران سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 97/2/14بود

  • تقدیر عده ای از اهالی روستای فرخ آباد به خاطر حضور در نماز جمعه این هفته دهلران

  • حضور دانش آموزان دبیرستان آزادگان در نماز جمعه دهلران

علی اکبر صحرایی
علی اکبر صحرایی
مسئول ستاد

سید صفا دادوند
سید صفا دادوند
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهدی عارفی
مهدی عارفی
مسئول امور جوانان
رضا مومنی زاده
رضا مومنی زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
ولی الله قاسمپور
ولی الله قاسمپور
معاونت اداری و پشتیبانی
رقیه میرزایی
رقیه میرزایی
معاونت خواهران