تاريخ روز

چهارشنبه 1397/7/25 - 18 : 21
  • خبر نماز جمعه درجزین

  • گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته دولت

  • خبر نماز جمعه درجزین

  • جلسه پاسداشت روز مسجد

محسن پهلوانی فر
محسن پهلوانی فر
مسئول ستاد

سید عبد المطلب نبوی چاشمی
سید عبد المطلب نبوی چاشمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی محسنی
مهدی محسنی
مسئول امور جوانان
ناصر محسنی
ناصر محسنی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
ید الله شوقانی
ید الله شوقانی
معاونت اداری و پشتیبانی
بی بی نسا همتیان
بی بی نسا همتیان
معاونت خواهران
محمد شوقانی
محمد شوقانی
معاونت سیاسی - اجتماعی